forsidebilde

Utvalgte anskaffelser under arbeid

Vis alle Anskaffelser under arbeid
 

Avtaler

Klikk på lenke for mer informasjon om prosjektet
Ambulansebiler · Annonseformidlingstjenester · Annonseringsavtaler · Banktjenester · Banktjenester - ny avtale · Behandlingshjelpemidler – Bilevel PAP, CPAP, masker mm. · Bekledning ambulansepersonell · Blodkoagulasjonsfaktorer, LIS 1612-2 · Blodposesett (inkl. leie av blodpresser og vipper) · Brystimplantater · Dialyse PD · Dialysemaskiner med tilhørende forbruksmateriell · Dialysestoler · Digitale kart · Drivstoff · Elektrisk kraft · Enteral ernæring, LIS 1604 · Ernæringspumper · Farmasøytiske spesialpreparater, LIS 1401-B · Farmasøytiske spesialpreparater, LIS 1501-B · Farmasøytiske spesialpreparater, LIS 1601, 1601-2 og 1601-3 · Finansielle revisjonstjenester · Fistelnåler til dialyse · Flytjenester · Forsikringsmeglertjenester · Granskningsskjermer · H-resept · Helsetekstiler · Hepatitt C-legemidler, LIS 1608 · Hjerteklaffer, kateterbaserte · Hjerteventiler · Hotelltjenester · HPV-tester · Hygieneprodukter · IKT-utstyr · Infusjons- og skyllevæsker, LIS 1603 · Inkontinensmateriell · Innfordringer · INR-apparat med forbruksmateriell · Insulinpumper og forbruksmateriell til insulinpumper · Invasiv kardiologi, forbruksmateriell · Kar- og thoraxkirurgi, forbruksmateriell · Kirurgiske behandlingsprodukter · Kjøp, leasing og administrasjon av biler · Kompresjonsplagg · Konsulenttjenester IKT · Konsulenttjenester – HR, OU og rekruttering · Kontorrekvisita · Kontrastmidler, LIS 1602 · Kurs og konferanser til sjøs · Kurs- og konferansetjenester · Leiebil · Leiebil - ny avtale · Lyskilder · Mat og drikke · Medieovervåkning · Medisinske og tekniske gasser · Mobiltelefoner · MS-legemidler, LIS 1605 · Multimonitorer for ambulanser · Nevrokirurgi, forbruksmateriell · Onkologipreparater, LIS 1607 · Pacemaker og ICD · Papir, plast og cateringprodukter · Petroleumsprodukter · Plasma · Plasmasalg / kjøp av plasmaderiverte legemidler · Radiofarmaka · Reisebyrå pasientreiser · Reisebyrå tjenestereiser · Renholdsprodukter · Renholdsprodukter - ny avtale · Respirasjonshjelpemidler - oksygenkonsentrator med utstyr og forbruksmateriell · Sertifiseringstjenester · Skriverrekvisita · Sprøyter og kanyler · Sprøyter og kanyler – PVK · Sterilforsyning, forbruksmateriell · Teknisk programvare · Telefoni · TNF-BIO, LIS 1606 · Usterile engangshansker · Veksthormoner, LIS 1609 · Ventilasjonsfilter · Vikartjenester - annet helsepersonell · Vikartjenester - annet helsepersonell - ny avtale · Vikartjenester - legespesialisttjenester · Vikartjenester - legespesialisttjenester - ny avtale · Vikartjenester - merkantilt og annet støttepersonell · Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor · Virusinaktivert batchprosessert plasma
 

Ambulansebiler

Avtalen gjelder for
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Kontakt Sykehusinnkjøp
Prosjektleder anskaffelser: Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930
Kontraktsperiode

Nye avtaler gjelder fra henholdsvis 15. januar og 1. mars 2015. 

Nyheter
Tor Einar

Nye vikar helsepersonellavtaler på plass

Det er nå avgjort hvilke leverandører som får levere vikartjenester for legespesialister og annet helsepersonell til norske sykehus de neste to årene.

10. januar 2017
Les mer …
luftambulanse

Tre flyselskap er klar for konkurranse om milliardkontrakt

I dag har to svenske og et norsk flyselskap fått klarsignal til å delta i konkurransen om den nye milliardkontrakten i helseforetakenes ambulanseflytjeneste.

28. desember 2016
Les mer …
ambulanse

Midlertidige avtaler for ambulansebekledning

Avtalene for ambulanseklær løp ut 30. november 2016. Den nye nasjonale avtalen som skulle erstatte denne er ikke kommet på plass grunnet formaliafeil.

13. desember 2016
Les mer …

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?

Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.no.

Gi tilbakemelding