På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av hjerteventiler og -ringer.

Det er inngått avtaler innen ti ulike delområder:

1. Mekaniske hjerteventiler

2. Biologisk hjerteventiler, stentede, aorta, pericard

3. Biologiske hjerteventiler, stentede, aorta, svin

4. Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, pericard

5. Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, svin

6. Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, svin

7. Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, med conduit

8. RDV Rapid deployment Valve – «Hurtig implanterbar klaff»

9. Ringer – mitral

10. Ringer - trikuspidal

For detaljer om hvilke leverandører som er valgt innen de ulike delområdene, se avtaleinformasjon.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
09. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding