Fra 1. mai 2016 gjelder ny avtale på levering av hygiene- og pasientpleieprodukter for foretak i Helse Nord og Helse Vest RHF.

Avtalene er delt inn i fire hovedgrupper. Fra 1. mai gjelder nye avtaler i hovedgruppe 1. I de øvrige hovedgruppene er gamle avtaler forlenget til 1. september 2016. 

I avtaleinformasjonen finner du alle detaljer om samtlige hovedgrupper og valgte leverandører.

Helse Sør-Øst RHF har opsjon på tiltredelse av denne avtalen.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

24.11.2016: Melding om hygieneprodukter

Delområde 4.2 Fekalkateter med tilbehør (HSØ, HV,HN): Avtale med ConvaTec Norway AS er prolongert til 15.012017.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Vest

Kontraktsperiode

Fra 1. mai gjelder nye avtaler i hovedgruppe 1 for Helse Nord og Helse Vest RHF. Varigheten er to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Øvrige avtaler er forlenget til henholdsvis 1. september og 1. november 2016.

Ragnhild Melleby Aslaksen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Ragnhild Melleby Aslaksen
E-post: ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 941 556 64

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
14. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding