Styret i HINAS er sammensatt som følger:

Styreleder: Helge Bryne, Helse Vest RHF
Nestleder: Erik Håkonsen, Statoil Fuel & Retails
Styremedlem: Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem: Sissel Taklo, Oslo Universitetssykehus HF
Styremedlem: Per Karlsen, Helse Vest RHF
Styremedlem: Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF
Styremedlem: Ingerid Gunnerød, Helse Midt-Norge RHF
Styremedlem: Tor Einar Pedersen, ansattes representant, HINAS
Observatør: Andreas Rystrøm, ansattes representant, HINAS